Nasza oferta

Nasza oferta

  • wynajem maszyn
  • budowa zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • budowę zewnętrznych sieci gazowy i CO
  • wykonawstwo instalacji technologicznych na Oczyszczalniach Ścieków, Stacjach Uzdatniania Wody i Elektrociepłowniach
  • kompleksowe wykonawstwo wewnętrznych instalacji wod-kan-co
  • roboty ziemne, drogowe
  • zgrzewanie rurociągów PE